về Đăng kí cư trú tại Nhật Bản住民登録

Cuộc sống ở Nhật Bản về Đăng kí cư trú tại Nhật BảnNo.1

mainimage

Xin chào, chúng tôi là Ban biên tập XIN CHAO NIPPON.

Lần này chúng tôi sẽ giải thích về Đăng kí cư trú tại Nhật Bản nhé.

Các trường hợp, bối cảnh chào hỏi

Du học sinh sau khi đến Nhật, trong vòng 14 ngày có nghĩa vụ phải đến trung tâm hành chính (Shiyaku-sho, Kuyaku-sho) của thành phố hay quận để làm thủ tục đăng kí cư trú, cũng là đăng kí địa chỉ.

Thủ tục và giấy tờ cần thiết để làm thủ tục ở mỗi thành phố, mỗi quận, khu,.. khác nhau nên bạn hãy đến hỏi cơ quan hành chính trong vùng cẩn thận trước khi đăng kí nhé.

※Cần thông báo với Cục quản lý xuất nhập cảnh trong trường hợp có bất kì sự thay đổi nào về một trong những thông tin dưới đây.

  • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, địa phương.
  • Làm mất, bị lấy cắp thẻ cư trú hoặc làm hỏng thẻ
    (thẻ bị hỏng hay bẩn làm thông tin trên thẻ không đọc được).
  • Có sự thay đổi về cơ quan trực thuộc hoặc người chăm sóc.

Nếu còn thắc mắc các bạn hãy liên hệ với Ban biên tập XIN CHAO NIPPON để được trả lời.

Ban biên tập XIN CHAO NIPPON

Facebook Page