VISA và Tư cách lưu trúビザと在留資格

VISA Tính năng đặc biệt VISA và Tư cách lưu trúNo.1

mainimage

Xin chào, chúng tôi là Ban biên tập của XIN CHAO NIPPON.

Trong số này chúng tôi muốn giới thiệu hai thứ vô cùng quan trọng đối với các bạn du học sinh đang sống tại Nhật Bản, đó là VISA và Tư cách lưu trú.

Muốn nhập cảnh vào Nhật Bản, du học cũng như làm việc tại Nhật, Visa và Tư cách lưu trú là hai thứ nhất thiết phải có.

Các trường hợp, bối cảnh chào hỏi

images

Visa là tấm “Thị thực” được dán trên Hộ chiếu (Passport). Các bạn sẽ nhận tấm Thị thực đó tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trước khi qua Nhật.

Nó mang ý nghĩa “Trong thời gian hộ chiếu còn hiệu lực, chủ sở hữu hộ chiếu này được phép vào nước Nhật trong khoảng thời gian giới hạn được ghi trên Visa”.

Tư cách lưu trú” là gì?

images

Tư cách lưu trú là tư cách mà người nước ngoài cần phải có được trong thời gian sinh sống tại Nhật Bản, ám chỉ việc người đó có thể lưu trú tại Nhật Bản với mục đích thực hiên một hoạt động XXX nào đó.

Những hoạt động được cấp tư cách được quy định thành 27 loại. Trừ trường hợp nhận được “Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú” (資格外活動の許可), tất cả các hoạt động cho thu nhập khác với tư cách lưu trú đều không được cho phép.

Đối với du học sinh, khi đi làm thêm tại Nhật cần phải có “Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú”.

Khi đi xin việc và đi làm sau đó, tư cách lưu trú “Du học” cần được chuyển đổi sang tư cách lưu trú “làm việc”, ví dụ như技術 (Gijutsu – Tư cách làm việc cho các nhóm ngành kĩ thuật) hay人文知識・国際業務 (Jinbunchishiki/Kokusai gyoumu – Tư cách dành cho các nhóm ngành văn hóa xã hội).

Đó là những điểm khác nhau giữa Visa và Tư cách lưu trú.

Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách chuyển đổi và gia thời hạn tư cách lưu trú, mời các bạn đón đọc!

Ban biên tập XIN CHAO NIPPON